Przejdź do treści

Maszyny flotacyjne typu IF

OPIS TECHNICZNY

Flotation machine assembly

Pneumo mechaniczne maszyny flotacyjne typu IF to nowoczesne urządzenia zaprojektowane z myślą o prowadzeniu procesu flotacji kopalin użytecznych w tym rud metali nieżelaznych i węgla. Są one rezultatem prac badawczych i projektowych prowadzonych w Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytucie Metali Nieżelaznych. Maszyny flotacyjne typu IF mogą być stosowane w procesie flotacji pulpy o szerokim zakresie koncentracji części stałych, a także w procesach wzbogacania kopalin o dużym ciężarze właściwym. Flotowniki typu IF mogą pracować jako jednokomorowe, ale najczęściej zestawiane są w maszyny flotacyjne wielokomorowe.

W zależności od przyjętej koncepcji technologicznej i lokalizacyjnej poszczególne komory zestawiane są w linii prostej lub dowolnej linii łamanej. Komory maszyn flotacyjnych mają kształt cylindrów o pojemnościach od 1 m3 do 100 m3. Dzięki zastosowanym technologiom żywotność maszyn flotacyjnych typu IF została znacznie wydłużona.

Konstrukcja aeratora (wirnik + zespół uspokajacza) umożliwia prowadzenie procesu flotacji przy niskiej prędkości obwodowej wirnika uzależnianej od właściwości wzbogacanej kopaliny. Wyróżniającą cecha maszyn flotacyjnych typu IF jest niskie jednostkowe zużycie energii elektrycznej.

OPIS DZIAŁANIA

Nadawa do flotacji podawana jest do flotownika za pośrednictwem skrzynki nadawczej, która w zależności od własności flotowanego materiału i miejsca posadowienia maszyny instalowana jest opcjonalnie wewnątrz lub na zewnątrz maszyny. Produkt pianowy (koncentrat) odbierany jest z maszyny za pośrednictwem rynien odbiorczych rozmieszczonych po obwodzie i promieniowo w górnej części komory. W zależności od pojemności maszyn flotacyjnych i rodzaju flotacji stosuje sie 4-8 rynien promieniowych. Odpady flotacyjne odbierane są przy użyciu skrzynek odpadowych zainstalowanych opcjonalnie na zewnątrz lub wewnątrz maszyny flotacyjnej. Wypływ odpadów flotacyjnych regulowany jest za pomocą zaworu „gniazdo-grzybek”. Ruch grzybka sterowany jest opcjonalnie za pomocą siłowników pneumatycznym lub elektrycznym.

OPIS AUTOMATYKI


Maszyny flotacyjne typu IF wyposażane są w niezawodne systemy automatycznej regulacji ich pracy:

Układ regulacji ilości powietrza podawanego do maszyny flotacyjnej,
Układ regulacji poziomu zawiesiny w maszynie flotacyjnej,
Istnieje możliwość wyposażenia tych maszyn w układ regulacji dozowania odczynników flotacyjnych.

Centra sterowania maszynami lokalizuje się w szafach sterowniczych AKPiA wyposażonych w sterowniki mikroprocesorowe PLC.

Współpracują one z urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi zainstalowanymi na obiektach, co umożliwia optymalna automatyzacje procesu technologicznego. Wszystkie szafy sterownicze wyposażone są w dotykowe panele operatorskie umożliwiające pełna kontrole procesu oraz podgląd parametrów flotacji.

Układy automatyki i sterowania zainstalowane w maszynach typu IF sa przystosowane do pracy w sieci Ethernet

Maszyna flotacyjna

Rysunek maszyny flotacyjnej typu IF

Rysunek maszyny flotacyjnej

Rysunek przedstawia maszynę flotacyjną typu IF w której zarówno skrzynka nadawcza jak i odpadowa wykonane zostały w wersji zewnętrznej.

1. Komora flotownika
2. Skrzynka nadawcza zewnętrzna
3. Skrzynka odpadowa zewnętrzna
4. Aerator
5. Pomost serwisowy napędu
6. Obwodowa rynna koncentratu
7. Promieniowa rynna koncentratu

Model maszynyIF-5IF-10IF-20IF-30IF-45IF-48IF-57IF-100
Wymiar gabarytowy ⌀ A 23203250406043004900530053006550
Wymiar gabarytowy ⌀ B21002800322037604300475047505800
Wymiar gabarytowy C27973718593051006500600060007070
Moc znamionowa silnika elektrycznego [kW]11223030 / 37454555110 / 132
Objętość użyteczna komory 5102030454860100
Maksymalne natężenie przepływu powietrza technologicznego [Nm3/h]<150<300<480<480<840840<1200<1800
Ciśnienie powietrza technologicznego [Mpa]0,03 – 0,06
Ciśnienie powietrza sprzężonego w systemie automatyki [Mpa]0,4-0,60,4-0,60,4-0,60,4-0,60,40,40,4-0,60,4-0,6
Ciężar całkowity [kg]2200112001310018600195002200027690

Broszura techniczna maszyny IF