Przejdź do treści

Maszyny flotacyjne typu IZ

Maszyny flotacyjne typu IZ

BUDOWA


Maszyny flotacyjne typu IZ opracowano w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach z przeznaczeniem do prowadzenia procesu flotacji kopalin użytecznych. Podstawowymi zespołami maszyn IZ sa 2 komorowe sekcje montażowe, mechanizmy wirnikowe, skrzynki: nadawcza, pośrednicząca i odpadowa oraz zgarniacze produktu pianowego. Komory maszyn flotacyjnych typu IZ w formie odpowiednio ukształtowanego prostopadłościennego koryta wykonane są ze stali.

Na dnie komory osadzony jest uspokajacz. W górnej części konstrukcji komór znajduje się kolektor powietrza, który jest jednocześnie elementem nośnym dla mechanizmu wirnikowego znajdującego się w każdej komorze. Z kolektorów powietrza maszyn – poprzez zawory kulowe, węże gumowe, korpus mechanizmu wirnikowego i wydrążony wał mechanizmu wirnikowego -sprężone powietrze doprowadzone jest pod poszczególne wirniki. Zgarniacz piany składa się z napędu, oraz elementów zgarniających (zgarniaków). Skrzynka nadawcza stanowi oddzielny zespół montażowy służący do doprowadzania pulpy do jednostki -flotacyjnej maszyn. Skrzynka pośrednicząca łączy dwie grupy maszyn ustawionych na różnych poziomach, a skrzynka odpadowa stanowiąca również oddzielny zespół montażowy służy do odprowadzenia odpadów poflotacyjnych.

DZIAŁANIE


Nadawa i odczynniki -flotacyjne doprowadzone są do komór maszyn flotacyjnych za pośrednictwem skrzynki nadawczej. Wskutek ruchu obrotowego wirników i doprowadzonego pod wirniki powietrza, znajdująca się w komorach maszyn pulpa poddawana jest agitacji i napowietrzeniu, co stwarza dobre warunki do przebiegu procesu -flotacji i wytwarzaniu na powierzchni pulpy produktu pianowego (koncentratu). Materiał odpadowy przepływa przy dnie maszyn do skrzynki odpadowej, skąd jest odprowadzany rurociągiem na zewnątrz. Produkt pianowy (koncentrat) z poszczególnych komór maszyn jest zgarniany zgarniaczami do rynien usytuowanych wzdłuż obydwu ścian bocznych maszyn, skąd zostaje odprowadzony do dalszej przeróbki. Prace maszyny Flotacyjnej stabilizuje się poprzez regulacje poziomu pulpy w skrzynkach pośredniczących i odpadowej oraz zmianę ilości powietrza doprowadzonego do wirników.

Broszura techniczna maszyny typu IZ